Tiskneme expres.

Vizitky, letáky, brožury V1, pozvánky od 60 minut do 24 hodin.

Webové stránky.

Od grafického designu, přes kódování HTML / CSS / PHP až po zprovoznění na internet.

Výroba vizitek.

Jsme specialisté na vizitky.

Velkoformátový tisk.

Plánografie. Fotografie. Canvas. Expresní tisk od 60 minut do 24 hodin.

Roll Up systémy.

Přines, vytáhni, prezentuj.

O nás

Společnost Digital Pictures Technology s. r. o. byla založena záčátkem roku 1995 a od samého počátku byla koncipována, jako grafické studio, které vytvářelo samostatně grafický design na zakázku pomocí zařízení desktop publishing. Špičková technologie Apple Computer s programovým vybavením jako například QuarkXPress, dále pak celá řada rodiny Adobe Create Suits, Final Cut Pro, Motion a podobně, zaručovala soběstačnost v oblasti designu a předtiskové přípravy. Zpracujeme jakoukoliv tiskovinu - katalogy, časopisy, letáky, knihy apod.

Obraťte se na nás s jakýmkoliv požadavkem.  Navrhneme Vám řešení, popřípadě poradíme - doporučíme. Kontaktujte tiskové centrum PRINTPOINT!

Číst více

Historie

Dějiny typografie ve vlastním slova smyslu začínají na přelomu středověku a novověku kolem poloviny 15. století, kdy v roce 1448 uvedl Johannes Gutenberg do provozu knihtisk z dřevěných matric, které byly v průběhu dalších století zdokonalovány až do odlévání samotných liter ze slitiny olova a antimonu. Od roku 1985 minulého století se rozšířila nejen ve světě, ale i v České republice počítačová sazba, která se tak dodnes nazývá "Desktop publishing" (známá zkratka DTP).

V době největšího rozmachu zmíněné technologie, vzniklo na území České republiky nepřeberné množství společností, které se zabývá typografií, grafickou úpravou a předtiskovou přípravou a právě mezi nimi se objevila v roce 1995 i společnost Digital Pictures Technology s.r.o. Grafická úprava a sazba textu - typografie - se stala hlavní činností společnosti jejichž práce můžete vidět u nejrůznějších firem v podobě reklamních tiskovin, reklamních předmětů, designu prodejen nebo kanceláří a v samotných značkách vytvořených společností Digital Pictures Technology s.r.o.

V současné době společnost Digital Pictures Technology s.r.o. otevřela v Brně pro širokou veřejnost provozovnu Printpoint, která se nachází v přízemí IBC. Relativně malé prostory provozovny Printpoint dokazují, že díky moderním technologiím a profesionálnímu obsazení, s kterým disponuje malé studio uprostřed města Brna se dají dělat velké a významné věci. Obraťte se na Printpoint s technickým zázemím, který pro vás připraví profesionální podklady pro další zpracování nejrůznějšími tiskovými technologiemi ve spolupráci s partnerskými dodavateli z celé Evropy.

Naše služby

Využijte služeb profesionálního grafického studia Digital Pictures Technology.
Individuální profesionální přístup ke každému zákazníkovi, ke každé zakázce.
Naším cílem je spokojený zákazník a profesionálně odvedená práce.

Proč zvolit nás

Grafické studio
Digital Pictures Technology s.r.o.
a jeho malý tým, je připraven řešit zakázky jak pro prodejce, podnikatele, obchody, kanceláře, společnosti a podobně, tak i pro ty nejmenší živnostníky či fyzické osoby.

Co získáte

Od samého počátku byla společnost koncipována, jako grafické studio, které vytvářelo samostatně grafický design na zakázku pomocí zařízení desktop publishing. Špičková technologie propojena s profesionální obsluhou, zaručuje vždy kvalitní výstup.

Záruka kvality

Vzhledem k dlouhodobému působení v oboru grafického designu a výrobě tiskovin, naše společnost spolupracuje se zahraničními dodavateli, kde jsme schopni za přijatelnou cenu vyrobit jakékoliv přání zákazníka na základě profesionálně přípravených dat.

Rádi pro Vás zpracujeme

Reklamní grafiku, Corporate Identity, Web design, Typografii, Logotyp...

Logo

Vytvoříme logotyp podle požadavků zákazníka
s využitím nejmodernějších znalostí z oboru grafiky.

Grafika

Vytvoříme grafický návrh pro image firmy nebo pro propagaci výrobku, popřípadě grafiku webových stránek.

Vývoj

Pro společnosti navrhneme kompletní řešení od vizitky po billboard, zahájíme redesign stávající propagace.

Čas

Díky moderním technologiím se snažíme zakázky zpracovávat v realném čase s návazností na koncové technologie.

Grafika

Pojem „grafika“ je odvozen z řeckého slova „grafein“, což znamená psát nebo kreslit. V širším slova smyslu tím rozumíme transponování viděných nebo zažitých forem do soustavy linií, bodů a ploch. V užším slova smyslu je to tvořivé přehodnocení umělcovy volné kresby řemeslným zpracováním v příslušném materiálu, s cílem vyhotovit otisk, tj. rozmnožit dílo do určitého počtu exemplářů.  Obraťe se na nás - pomůžeme Vám uskutečnit vize s použitím moderních technologií a současných trendů v oblasti propagace.

Reklama

Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Slovo reklama vzniklo z latinského „clamare“ (křičet, volat). Pomůžeme s vytvořením účinné reklamy v jakémkoliv médiu.

Webdesign

Webdesign je mezioborová disciplína, která využívá poznatky vizuální komunikace, interakčního designu, psychologie (především ovlivňování a rozhodování lidí), marketingu, brandingu, a dalších oborů. Nejjednodušší je vysvětlit webdesign jako průnik vizuální komunikace, obsahové strategie a interakčního designu, které doplňují vhodné marketingové aktivity.

Signmaking

Do češtiny převzaté slovo se používá pro celé reklamní odvětví zahrnující fyzickou výrobní činnost jejíž produktem je nějaký reklamní prvek: vývěsní štít, reklamní tabule, světelná reklama, nápis či grafika na výkladci obchodu nebo na autě. Obraťte se na nás a využijte našich dlouholetých zkušeností.

Prezentační systémy

Snad žádný veletrh se neobjede bez pestrobarevných bannerů, stojanů na prospekty nebo prezentačních stěn. Názorná a především imageová vizualizace produktů a služeb je základem úspěšné prezentace firmy. Navrhneme na míru jejich výrobu přesně, podle požadavků s užitím Vaší firemní grafiky nebo upravíme Vaší vizi přesně pro dané užití včetně grafického zpracování...

Kontakt

Telefon: +420 545 216 769
Mobil: +420 720 337 047
E-mail: print@digitalpictures.cz

Provozovna č.: 1010005904
PRINTPOINT v obchodní pasáži IBC
Příkop 838/6, 602 00 Brno
Parkování přímo v objektu

Otevírací doba:
Pondělí – Pátek 8:00 – 14:30 hodin

Sídlo firmy
Digital Pictures Technology s.r.o.
Hodonínská 21, 617 00 Brno
Česká republika
IČ: 60752351, DIČ: CZ60752351

Bankovní spojení č. účtu:
43-6372920227/0100

V případě potřeby nebo zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za Vaši poptávku!

Jejda! Něco se pokazilo, při odeslání formuláře.