O nás

Společnost Digital Pictures Technology s. r. o. byla založena záčátkem roku 1995 a od samého počátku byla koncipována, jako grafické studio, které vytvářelo samostatně grafický design na zakázku pomocí zařízení desktop publishing. Špičková technologie Apple Computer s programovým vybavením jako například QuarkXPress, dále pak celá řada rodiny Adobe Create Suits, Final Cut Pro, Motion a podobně, zaručovala soběstačnost v oblasti designu a předtiskové přípravy. Zpracujeme jakoukoliv tiskovinu - katalogy, časopisy, letáky, knihy apod.


Grafické studio Digital Pictures Technology s.r.o., prošlo dlouholetým vývojem a jeho zaměřením je od počátku vytváření grafického designu, předtisková příprava a všechny služby v oblasti desktop publishing.Proto jsme otevřeli pobočku PRINTPOINT sídlící v Brně na Příkopě 6 v IBC. Nabízí služby i pro širokou veřejnost jako tiskové služby expres díky nově zprovozněné produkční tiskárně vizitky, letáky, brožury, samolepky atd. nejsou žádný problém.

Číst více

Historie

Dějiny typografie ve vlastním slova smyslu začínají na přelomu středověku a novověku kolem poloviny 15. století, kdy v roce 1448 uvedl Johannes Gutenberg do provozu knihtisk z dřevěných matric, které byly v průběhu dalších století zdokonalovány až do odlévání samotných liter ze slitiny olova a antimonu. Od roku 1985 minulého století se rozšířila nejen ve světě, ale i v České republice počítačová sazba, která se tak dodnes nazývá "Desktop publishing" (známá zkratka DTP).

V době největšího rozmachu zmíněné technologie, vzniklo na území České republiky nepřeberné množství společností, které se zabývá typografií, grafickou úpravou a předtiskovou přípravou a právě mezi nimi se objevila v roce 1995 i společnost Digital Pictures Technology s.r.o. Grafická úprava a sazba textu - typografie - se stala hlavní činností společnosti jejichž práce můžete vidět u nejrůznějších firem v podobě reklamních tiskovin, reklamních předmětů, designu prodejen nebo kanceláří a v samotných značkách vytvořených společností Digital Pictures Technology s.r.o.

V současné době společnost Digital Pictures Technology s.r.o. otevřela v Brně pro širokou veřejnost provozovnu Printpoint, která se nachází v přízemí IBC. Relativně malé prostory provozovny Printpoint dokazují, že díky moderním technologiím a profesionálnímu obsazení, s kterým disponuje malé studio uprostřed města Brna se dají dělat velké a významné věci. Obraťte se na Printpoint s technickým zázemím, který pro vás připraví profesionální podklady pro další zpracování nejrůznějšími tiskovými technologiemi ve spolupráci s partnerskými dodavateli z celé Evropy.